Bilirkişilere Zorunlu Hale Gelen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)

bilirkişi e-tebligat

Bilirkişilere Zorunlu Hale Gelen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)

15.03.2018 tarihinde yürürlüğe giren 7101 sayılı “İcra ve iflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” doğrultusunda, 06/12/2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin “Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar” başlıklı 5. maddesi ile; sicile kayıtlı bilirkişiler için yapılacak tebligatların, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

   Daire Başkanlığımızca sicile kayıtlı bilirkişilere ait bilgiler PTT A.Ş’ye iletilmiş olup bu bilgiler doğrultusunda PTT A.Ş tarafından oluşturulacak adreslerin Başkanlığımıza ulaştırılmasına müteakip bilgilendirme yapılacaktır.

   Sicil ve listelere kayıtlı bilirkişiler tarafından UETS üzerinden üretilecek e-tebligat adresi kullanılacak olup, bilirkişilerin bu aşamada kişisel olarak edindiği e-tebligat veya KEP adreslerinin bölge kurullarına bildirilmesine gerek bulunmamaktadır.

ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ ZORUNLU ALICILAR İÇİN
WEB ARAYÜZÜ KULLANIM KILAVUZU

Kullanım klavuzunu görmek için aşağıdaki linke tıklayın

http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/dokumanlar/kullanimkilavuzu/zorunlualicilaricinkullanimkilavuzu_bilirkisiler.pdf


Leave a Reply