Monthly Archives: Ocak 2019

İSTANBUL 2018 YILI BİLİRKİŞİ LİSTESİ

İstanbul 2018 yılında açıklanan 3 yıl süreyle geçerli bilirkişi listesi.

İstanbul 2018-2020 arasında geçerli olan bilirkişi listesini aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.


İSTANBUL 2019 BİLİRKİŞİ LİSTESİ

İstanbul 2019 yılı kabul edilen bilirkişi listesine aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

http://www.istanbulbbk.adalet.gov.tr/duyurular/22012019/kabul_edilenler_liste.pdf


UETS ( Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi ) NEDİR?

UETS Nedir?

7201 sayılı Tebligat Kanunu değiştirilen 7/a maddesi ve 6 Aralık 2018 tarihinde yayınlanan 30617 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT A.Ş tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sistem Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) olarak adlandırılır. UETS 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle de yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikte tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin, kamu kurum ve kuruluşları, özel şirketler, avukatlar, noterler, arabulucular ve bilirkişiler gibi kanun kapsamında yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilere tebligatları elektronik yolla yapması şartı getirildi.

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler ise isteğe bağlı olarak elektronik tebligat adreslerini alabilirler.

UETS Başvurusu Nasıl Yapılır?

Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğuna Tabi Olanlar İçin Yapılacak Başvuru

Zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye yapılır.

Başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

 • Türk vatandaşı gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri.
 • Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı tüzel kişiler için MERSİS numarası ve sistem bilgileri, MERSİS’e kayıtlı olmayan tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.
 • Kamu kurum ve kuruşları ile birlikler için Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde (DETSİS) yer alan benzersiz numara ve sistem bilgileri, DETSİS’e kayıtlı olmayanlar için tabi oldukları sistem bilgileri.
Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğuna Tabi Olmayanlar İçin Yapılacak Başvuru

Zorunluluğa tabi olmayan gerçek veya tüzel kişiler, elektronik tebligat adresi almak için PTT’ye başvurabilir.

Başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

 • Türk vatandaşları için kimlik numarası bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport, kanunen kimlik yerine geçen geçerli resmî belge veya güvenli elektronik imza.
 • Yabancılar için yabancı kimlik numarası, Mavi Kart numarası, pasaport veya güvenli elektronik imza.
 • Tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.

e-Tebligat Bilgilendirmesi Nasıl Yapılacak?

 • Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen muhatap, elektronik posta adresini veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon numarasını PTT’ye bildirir.
 • Elektronik tebligat, muhatabın adresine ulaştığı anda PTT tarafından muhataba bilgilendirme mesajı iletilir. Bu mesaj kısa mesaj alma özelliği olan telefona ücreti mukabilinde, elektronik posta adresine ise ücretsiz olarak iletilir.
 • Bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini etkilemez.
 • Muhatabın bilgilendirilmesine ilişkin işlem kayıtları UETS tarafından tutulur.

e-Tebligat Adresine Erişim Nasıl Olacak?

 • Elektronik tebligat adresine erişim ;
 • Güvenli elektronik imzasını kullanarak,
 • e-Devlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak,
 • PTT tarafından verilen şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık doğrulama kodunu kullanarak sağlanacaktır.

e-Tebligat Nasıl Cevaplanır?

UETS göndericiden alıcıya tek yönlü (gönderim) olarak çalışır. Gelen e-Tebligat, klasik yazılı yöntemlerle ya da hızlı ve güvenli, yasal geçerliliği olan TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi üzerinden cevaplanabilir.


bilirkişi e-tebligat

Bilirkişilere Zorunlu Hale Gelen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)

15.03.2018 tarihinde yürürlüğe giren 7101 sayılı “İcra ve iflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” doğrultusunda, 06/12/2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin “Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar” başlıklı 5. maddesi ile; sicile kayıtlı bilirkişiler için yapılacak tebligatların, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

   Daire Başkanlığımızca sicile kayıtlı bilirkişilere ait bilgiler PTT A.Ş’ye iletilmiş olup bu bilgiler doğrultusunda PTT A.Ş tarafından oluşturulacak adreslerin Başkanlığımıza ulaştırılmasına müteakip bilgilendirme yapılacaktır.

   Sicil ve listelere kayıtlı bilirkişiler tarafından UETS üzerinden üretilecek e-tebligat adresi kullanılacak olup, bilirkişilerin bu aşamada kişisel olarak edindiği e-tebligat veya KEP adreslerinin bölge kurullarına bildirilmesine gerek bulunmamaktadır.

ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ ZORUNLU ALICILAR İÇİN
WEB ARAYÜZÜ KULLANIM KILAVUZU

Kullanım klavuzunu görmek için aşağıdaki linke tıklayın

http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/dokumanlar/kullanimkilavuzu/zorunlualicilaricinkullanimkilavuzu_bilirkisiler.pdf


Bilirkişi Raporu Teslim Kontrolü

2019 Yılında alınan yeni karalar doğrultusunda bilirkişilere rapor teslim kontrolü sistemi gelmiştir.Daha detaylı bilgi için aşağıda linke tıklayabilirsiniz.

http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/dokumanlar/2018/aralik/raporteslim.pdf