UETS ( Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi ) NEDİR?

UETS ( Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi ) NEDİR?

UETS Nedir?

7201 sayılı Tebligat Kanunu değiştirilen 7/a maddesi ve 6 Aralık 2018 tarihinde yayınlanan 30617 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT A.Ş tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sistem Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) olarak adlandırılır. UETS 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle de yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikte tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin, kamu kurum ve kuruluşları, özel şirketler, avukatlar, noterler, arabulucular ve bilirkişiler gibi kanun kapsamında yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilere tebligatları elektronik yolla yapması şartı getirildi.

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler ise isteğe bağlı olarak elektronik tebligat adreslerini alabilirler.

UETS Başvurusu Nasıl Yapılır?

Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğuna Tabi Olanlar İçin Yapılacak Başvuru

Zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye yapılır.

Başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

 • Türk vatandaşı gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri.
 • Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı tüzel kişiler için MERSİS numarası ve sistem bilgileri, MERSİS’e kayıtlı olmayan tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.
 • Kamu kurum ve kuruşları ile birlikler için Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde (DETSİS) yer alan benzersiz numara ve sistem bilgileri, DETSİS’e kayıtlı olmayanlar için tabi oldukları sistem bilgileri.
Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğuna Tabi Olmayanlar İçin Yapılacak Başvuru

Zorunluluğa tabi olmayan gerçek veya tüzel kişiler, elektronik tebligat adresi almak için PTT’ye başvurabilir.

Başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

 • Türk vatandaşları için kimlik numarası bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport, kanunen kimlik yerine geçen geçerli resmî belge veya güvenli elektronik imza.
 • Yabancılar için yabancı kimlik numarası, Mavi Kart numarası, pasaport veya güvenli elektronik imza.
 • Tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.

e-Tebligat Bilgilendirmesi Nasıl Yapılacak?

 • Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen muhatap, elektronik posta adresini veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon numarasını PTT’ye bildirir.
 • Elektronik tebligat, muhatabın adresine ulaştığı anda PTT tarafından muhataba bilgilendirme mesajı iletilir. Bu mesaj kısa mesaj alma özelliği olan telefona ücreti mukabilinde, elektronik posta adresine ise ücretsiz olarak iletilir.
 • Bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini etkilemez.
 • Muhatabın bilgilendirilmesine ilişkin işlem kayıtları UETS tarafından tutulur.

e-Tebligat Adresine Erişim Nasıl Olacak?

 • Elektronik tebligat adresine erişim ;
 • Güvenli elektronik imzasını kullanarak,
 • e-Devlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak,
 • PTT tarafından verilen şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık doğrulama kodunu kullanarak sağlanacaktır.

e-Tebligat Nasıl Cevaplanır?

UETS göndericiden alıcıya tek yönlü (gönderim) olarak çalışır. Gelen e-Tebligat, klasik yazılı yöntemlerle ya da hızlı ve güvenli, yasal geçerliliği olan TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi üzerinden cevaplanabilir.


Leave a Reply