TEKNOLOJİ VE SUÇ OLGUSU NEDİR?

TEKNOLOJİ VE SUÇ OLGUSU NEDİR?

Bilgi Teknolojileri hayatımızın her alanına girdiğini inkar etmek elbette ki imkansız. İnsanoğlu büyüğünden küçüğüne gerek sosyal hayatta gerekse iş hayatında bilgisayar kullansın yada kullanmasın, farkında olsun yada olmasın,bir şekilde bilişim sistemlerinin getirdiği nimetlerden yararlanmaktadır.

Bununla birlikte; tarihin başlangıcından beridir insanoğlunun var olduğu her sosyal alanda suçun olması doğaldır ve günümüzde bilişim teknolojileri de insanoğlunun suç işlemek için veya suç işlerken kullandığı araçlardandır.

Bir suçlunun arkasında işlenilen suçla ilgili delil, iz ve emare bırakmaması doğanın bir kanunu olarak insanoğlunun elinde olmadığından, bilişim sistemleri ile işlenilen suçlarda suç ile ilgili deliller farklı şekil ve formalarda suç sonrasında dijital delil olarak bulunabilmektedir.


Adli Bilişim Kavramı Nedir?

Adli Bilişim (computerforensic),kısaca potansiyel yasal delillerin elde edilmesi amacıyla bilgisayar inceleme ve analiz teknikleri kullanılarak yapılan bir uygulama şeklinde tanımlanabilir.

Diğer bir ifade ile mahkemede müvekkilin davasını destekleyecek veya çürütecek gerçeklerin ortaya çıkartılması amacıyla bilişim aygıtlarının incelenmesidir.

Tüm sabit sürücü (hard drive)üzerinde arama terimleri oluşturularak araştırma yapılması veya adli yazılım programlarının çalıştırılması bunun için yeterli değildir. Adli bilişim hem gelişmiş bir araştırma ve hem de bilgisayar uzmanlığının her ikisini bir arada gerektiren bir disiplindir.